Lublin

Kultura i społeczeństwo

Dwumiesięcznik Środowisk Twórczych

 

Wydawca:

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
20-112 Lublin, Złota 3
 
FUNDACJA Willa Polonia
20-089 Lublin, Probostwo 26

 

Redakcja:

Zbigniew Włodzimierz Fronczek (redaktor naczelny)
Jan Kondrak
Bernard Nowak
Wojciech Pestka
Henryk Radej
Stanisław Żurek
Stanisław Jan Królik (sekretarz redakcji)
Krzysztof Wasilczyk (fotoreporter)
Barbara Caban (korekta)
Michał P. Wójcik (redakcja techniczna)

 

Skład, druk, oprawa:

Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia Sp. z o.o.
20-832 Lublin, Deszczowa 19